PDR KONGRE 2021 - Önemli Tarihler           
Durum Tarih
Bildiri özetlerinin gönderilmeye başlanması 21 Haziran 2021
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 26 Eylül 2021
Kongre programının açıklanması 1 Ekim 2021
Kongre tarihi 7-8-9-10 Ekim 2021
Kongre e-kitap için tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 20 Kasım 2021
Bildiri e-özet metin kitabının yayınlanması
Kasım 2021
Bildiri e-tam metin kitabının yayınlanması Aralık 2021