PDR KONGRE 2021 - Bildiri Gönderim Kuralları22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremizde ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde PDR'' ana temasının yanı sıra ''okul psikolojik danışmanlığı'', “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile, evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” , "zorlayıcı yaşam olaylarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri" ve “klinik ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalarına ilişkin bilimsel çalışmalara yer verilecektir.
           
Bu kapsamda bildiri göndermek isteyen siz değerli meslektaşlarımıza yönelik bazı notlar aşağıda belirtilmiştir.